Tervikpildi loomine elust ja unistustest

Koostöös Klubiga Olen Õnnelik

Info juhendaja kohta

Visuaalne mõtlemine loob peas korra – lihtsad pildid, skeemid ja nendevahelised seosed aitavad korrastada mõtted. Selgeid mõtteid on lihtne edastada ning tagajärjena paraneb ka eneseväljendusoskus ja kommunikatsioon.

Suure pildi nägemise oskus on tõeline kingitus, kuna võimaldab näha selgelt oma tegevusi. See lihtsustab keerukaid olukordi, võimaldab pühendunult tegutseda oma eesmärgi nimel, efektiivistab koostööd.

Loovad kohtumised sobivad kõigile, keda huvitab lihtne elu struktuurse visuaalse mõtlemise ning selge kommunikatsiooni abil.

Eeldus on, et osalejad julgeksid oma mõtted märgina/joonistusena paberile panna. Eelnev joonistusoskus ei ole oluline. Piisab, kui on valmisolek palju kritseldada, strateegiliselt kaasa mõelda ja aktiivselt osaleda loomingulises protsessis.

Tulemusena omandab osaleja oskuse, kuidas:

  • struktueerida oma mõtted
  • näha mõtteid piltidena
  • väikestest piltidest moodustub üks tervik
  • enda tervikpilti edastada lihtsalt ja struktuurselt teistele

Kohtumine on väga loov, elav ja praktiline. Kohtumised Katiga on mõeldud neile, kes soovivad lihtsustada oma elu korrastunud mõtlemisega – näha suurt pilti, struktrueerida oma mõtted ja arendada visuaalset mõtlemist.

Omandatud oskused saab koheselt võtta kasutusele. Soovi korral lahendab osaleja õppeprotsessis oma konkreetset olukorda ja läheb koju juba lahendatud teemaga.

Sündmuse osaluspanus 40 eurot
Koha garanteerib ettemaks 15 eurot

Palun tasuda ettemaks 15€ korraldaja kontole.
JANA VÕRK, Swedpank EE462200001105070507 (selgitusse märgi kursuse ja osaleja nimi).
Näide: “Tervikpildi loomine 25.11. Õnne Kask”
Mitteosalemisel ettemaksu ei tagastata.
Ülejäänud osalustasu tasumine kohapeal sularahas.

REGISTREERIDA PALUME JÄRGNEVA LEHE ALLOSAS
Lisainfo ja registreerimine ka e-postil jana.vork@gmail.com või telefonil 50 69 996

Maa ja Taeva heaolukeskus
Põhja pst 21/1 Tallinn
info@maajataevas.ee
infotelefon: +372 53838600
facebook: maajataevaheaolukeskus