Ressursikursus – Kus on peidus minu vägi ja jõud?

Juhendab Kalmer Kase

Loe juhendaja kohta siit

Kursus koosneb viiest moodulist – Osaleda võimalik ka üksikutel moodulitel
Iga moodul kestab 3h, kell 11.00 – 14.00 (kokku 15h)

I moodul – Minu ressursid

 • Sissejuhatus teemasse.
 • Kuidas kasutada oma võimalusi suuremal määral?
 • Kogemused ja tänamine, nende olulisus ja vabastav roll.
 • Uskumused ja varem vastuvõetud otsused.

II moodul – Keskkonna toetav ja takistav roll ressursside kasutamisel

 • Kuidas jätta maha see, mis pole toonud soovitud tulemust?
 • Eilne, tänane ja homne –  aeg kui ressursside varasalv.
 • Teadmised, mis aitavad püsida soovitud muutuste teel.

III moodul – Hingetasand ja kindlustunde loomine

 • Toetavad sidemed ja energiad: nais- ja meesenergiad.
 • Kontakt iseendaga, oskus energiat vastu võtta.
 • Tunded kui ressurss: armastus,  õnnetunne jt.

IV moodul – Raha kui ressurss

 • Minevikust pärit hoiakud ja oleviku võimalused.
 • Raha luubi all: suurema pildi loomine ja teadlikkus.
 • Rahaga seotud muutuste elluviimine ja tasakaalu leidmine

V moodul – Teadmised, mis toetavad ressursse ja tasakaalu

 • Sisetunde usaldamine ja oma kogemuse väärtus.
 • Meie rollid elus, kõrgema tasandi rollid.
 • Unistused ja nende täit(u)mine, uue loomine.

Kas soovid vähendada oma elus ettetulevaid takistusi ja mõnusamalt ning tasakaalustatumalt edasi liikuda? Kas soovid olla tegutsedes energiline ja elada tundega, et sul on küllaldaselt jõudu ja väge?

Kui tunned, et vajad täisväärtuslikuks Eluks suuremat ressurssi, tule seda looma ja kasvatama konstellatsioonipõhisele ressursikursusele.

Mida suuremal määral on sulle kättesaadavad ressurssid, seda vähem tunned stressile viitavaid tundeid ja vastupidi: ressursside puudus võib suurel määral mõjutada elu kvaliteeti. Sõnaga ressurss tähistame siinkohal kõikmõeldavaid vahendeid ja tagavarasid, mida on võimalik kasutada, et jõudsamalt ja teadlikumalt oma elus edasi liikuda.

Pahatihti keskendutakse erinevatel põhjustel nende ressursside otsimisele, omandamisele ja kasutamisele, mis ei ole inimesele loomupärased. Unustatakse keskenduda oma tegelikule jõuallikale ning lähtutakse välistest mõjutustest – nt suure surve tulemusel usutakse, et raha on suurim ressurss oma eesmärkide täitmiseks.

Viiel õhtul toimuvates õpitubades õpitakse tundma ja kasutama ressursse, mis pärinevad meie perekonnast ja suguvõsast, seostest omaenda Minaga ja sügavama hingetasandiga. Vaadatakse, kuidas on võimalik leida rohkem rahu, rõõmu ja tasakaalu, või nimelt seda, mis on just igale osalejale oluline.

Õpitubade läbimise tulemusena:

 • tead rohkem ressursside allikatest ja seostest, mis loovad tasakaalu Sinus ja sinu elus.
 • mõistad paremini endas ja oma elus toimuvaid protsesse ja nende kulgemisega seonduvat.
 • oskad tagajärgede varjus näha põhjuseid ja luua muutusi, mis on ajas püsivad.

Osaluspanus ühel moodulil 45 eurot
Koha garanteerib ettemaks 15 eurot arveldusarvele
LHV Konstellatsioonid OÜ a/a EE947700771002708749 (selgitusse märgi Ressursikursus ja oma nimi)

REGISTREERIDA PALUME JÄRGNEVA LEHE ALLOSAS
Lisainfo ja registreerimine ka e-postil kalmer@konstellatsioonid.ee või sms telefonil 5159066

Maa ja Taeva heaolukeskus
Põhja pst 21/1 Tallinn
info@taevasjamaa.ee
facebook: maajataevaheaolukeskus
infotelefon: 53838600