Milline energia juhib minu elu?

Koostöös Klubiga Olen Õnnelik

Juhendab Virko Kask
Loe juhendaja ja tema teiste sündmuste kohta

Kõike, mis toimub meie sees ja meist väljaspool, juhivad maailmas vibreeriva erinevate energialiikide omadused ehk looduse gunad. Gunad pole meile kaasasündinud – nad  on looduse omadused, mis peegeldavad inimeste kui looduse osa peal. Keskkond määrab, milline konkreetne guna mõjutab antud hetkel inimest – oleme nagu kameeleonid, kes võtavad vastava keskkonna vormi.

Otsetõlge sõnale „guna” – „köis”; „omadus”; „see, mis seob”.

Veedade õpetuste kohaselt jaguneb maailm 3 suure omaduse (guna) vahel:

 • Rajas (energia, kirg, sünd, loomine)
 • Tamas (teadmatus, pimedus, surm, hävitamine)
 • Sattva (teadmised, voorus, puhtus, valgus)

Gunad väljendavad igal hetkel seda, mis toimub meiega nii seesmiselt kui väliselt:

 • meie ümber olev keskkond: inimesed, kellega suhtleme; info, mida omandame; toit, mida sööme; kehaline koormus; töö jne
 • meie sisemaailm – emotsioonid ja tunded

Inimestele põhjustab erinevate gunade mõju teatud psüühilise meeleseisundi, vastava käitumise, harjumused, isikuomadused. Nad mõjutavad inimese teadvuse tasandit ja maailmavaadet, tekitavad emotsioonide liikumise: viha muutub armastuseks jne. Ükski inimene materiaalses maailmas ei ole vaba looduse gunadest ehk köidikutest – nad mõjutavad meid paratamatult, ka siis, kui me neist midagi ei tea – inimestena oleme looduse osa.

Miks vajame teadmisi gunadest?

 • Selleks, et transformeerida oma seisundeid, nt muuta negatiivsed emotsioonid (hirm või süüdistamine) armastuseks jne
 • Selleks, et saada aru, mis on õige, mis vale
 • Selleks, et vähendada teadmatust ja  illusiooni
 • Mõistmaks, kuidas vabaneda materiaalse maailma köidikutest​

See on ülimalt praktiline loeng, mis annab vundamendi ja tegutsemisjuhendi igaühele, kes soovib tõsta oma elukvaliteeti, olla teadlikum, tervem ja õnnelikum. Need on universaalsed ja ajatud teadmised igapäevaseks kasutamiseks.

Loengus käsitleme põhjalikult 3 looduse gunat ja saame teada:

 • Miks on nii oluline mõista looduse gunasid
 • Kuidas meie psüühikas tekivad sellised kvalitatiivsed omadused
 • Kuidas tunda ära erinevate gunade tunnuseid oma  käitumises
 • Kuidas gunad meid igapäevaselt mõjutavad
 • Millisest gunast alates hakkab tööle arukus
 • Kuidas saame liikuda teadlikult ühest guna mõjust teise, nt teadmatusest teadmisse/valgusse
 • Millised on praktilised võimalused neid igapäevaselt kasutada
 • Kuidas saame nende abil tõusta kõrgemale igapäeva materiaalsusest

Osaluspanus 35 eurot
Osalejate arv on piiratud
Koha garanteerib ettemaks 10 eurot arveldusarvele

JANA VÕRK, Swedpank EE462200001105070507
Näide: „Küsimused Leale 13.04. Õnne Kask”
Mitteosalemisel ettemaksu ei tagastata.
Ülejäänud osalustasu tasumine kohapeal sularahas.

REGISTREERIDA PALUME JÄRGNEVA LEHE ALLOSAS
Lisainfo ja registreerimine ka e-postil jana.vork@gmail.com või telefonil 50 69 996

Maa ja Taeva heaolukeskus
Põhja pst 21/1 Tallinn
info@taevasjamaa.ee, facebook: maajataevaheaolukeskus
infotelefon: +372 5383 8600