AUM meditatsioon – segavast mürast peas vabanemine annab hea enesetunde

Sotsiaalse meditatsiooni AUM eesmärgiks on aidata inimeses leida iseennast, vaadates otsa oma sügavaimatele emotsioonidele. Selline tegevus muudab stressi loovuseks ja heaolutundeks. Meditatsioon õpetab iseendaga sõbraks saama ja annab suhtlemisoskuse ümbristevate inimestega. 

Räägitakse, et heaolu ja tasakaalu saavutamiseks on vaja pea mõtetest selgeks ja tühjaks saada. Maailmatargad soovitavad selleks mediteerida.

Idamaise arusaama kohaselt on meditatsioon nn suletud akendega ruumis viibimine.

Suletud akendega ruumi all mõeldakse mõtetest vaba ehk emotsioonidest mõjutamata olemust – jääb vaid olemine ehk täielik rõõm käsil olevast tegevusest. Inimesest saab ruumis hinnangutevaba vaatleja. On oluline mõista, et emotsioonid ei kao elust kuhugi, need on ja jäävad, sest on osa inimeseks olemisest. Emotsioon on abivahend vajalike kogemusteni jõudmuseks.
Kuigi meel jääb inimolevusel alati aktiivseks, ei sega peas keerlevad mõtted enam elamist – meel alistub. See tähendab oskust nautida emotsioone, mida inimene valib tunda. Kaob ohvriks olemine, kus emotsioonid loobivad inimest ühest äärmusest teise. Emotsioonidest sõltuvuses olemine väljendub inimese trastiliste tujude kõikumises. Emotsioon peab kaotama inimest kahjustava iseloomu, et muutuda ressursiks.

Kuidas asuda mediteerima, kui puudub meditatsioonikogemus ja varem pole pea hetkekski mõtetest tühi olnud?

Sõna meditatsioon võib tekitada illusoorse arusaama, et AUM meditatsioon on rahulik protsesss, kuhu tullakse kokku, et istuda vaikuses või laulda ühes AUM mantrat. Sellise pettekujutluse on loonud ekslik mõistmine meditatsioonist kui lõputust ühe koha peal paigal kannatamisest ja mõtete mõlgutamisest.

Meditatsioon on vabadus peas asetleidvast mürast, lubades inimesel segamatult nautida käsilolevat tegevust.
AUM meditatsioon on aktiivne teraapiavormi, kus mõteteks aega ei jäägi. Kui vaikuses olemine tundub ebamugavana, siis on AUM parim viis meditatsiooniga alustamiseks ja endaga tegelema hakkamisks. AUMi teraapiliseks saladuseks on oskus meele vaigisitamiseks ja negatiivsetest emotsioonidest vabanemiseks. Ajju luuaks arusaam, kus alateadvus loob võimaluse positiivsete tunnete nägemiseks ja kogemiseks.

AUM meditatsiooni käigus avatakse üks aken korraga ehk üks emotsioon korraga, mille tulemusel saab lahendada minevikus juhtunud negatiivsest sündmusest üles jäänud valu, hirmu või viha. Alles siis, kui emotsioon on läbi kogetud, tekib võimalus temast lahti lasta.

AUM meditatsioon on emotsioonide väljaelamine ohtul viisil, milleks on segastest tunnetest vabanemine lähedasi haavamata. See on võti armastuse- ja õnnetundeni jõudmiseks. Armastus muutub sel viisil kontrolli- ehk tingimustevabaks, kus on rahulik meel ja usaldav süda. Armastus on austav ja aktsepeeriv seisund. Kui armastuses puudub vabadus, siis pole see armastus, vaid hirmutasandil loodud rahuldustvajav ebakindustunne.

Vahel on viha ja valu nii suur, et ei suuda haiget teinud inimesele andestada.
Kui on komplitseeritud kellegile teisele andestamine, siis mõtle sellele, kas saad endale andestada.

Mida rohkem sulgeme oma südame enda illusoorseks kaitseks, seda vähem kogeme positiivset maailma.
Kui elus on olnud palju negatiivseid kogemusi, siis hakkavad valu, hirm ja viha inimese üle domineerima. Sel juhul kaotame kontakti iseenda olemusega, sulgudes järjest sügavamele ja kaugemale ümbritsevast maailmast. Mida vähem oleme avatud, seda vähem saame haiget – nii ütleb mõistus. Selline arusaam peab paika, kuid selle hinnaks on positiivsete tunnete ja kogemuste vähenemine või kadumine.

Miks on vaja andestada ja kellele on vaja andestada?

Armastuse seisundi saavutamiseks on vaja õppida endale andestama ja lubada vabaneda negatiivsetest tunnetest.
Endale andestamise järel saame lasta valu, hirmu ja viha vabaks. Need on just need tunded, mis taksitavad vabad ja õnnelikud olemast. Need kolm negatiivset tunnet seovad inimese külge, kes meid ebameeldiva sündmusega kord sidus. Andestamine saab toimuda vaid sügaval südames, alles siis toimub vabanemine.

Seni, kuni pole andestamist olnud, tassime oma alatedvuses vihatud või põlatud inimest endaga kaasas.
Seega on oluline mõista, kui tähtis on elus edasiliikumiseks negatiivsetest emotsioonidest vabanemine.

OSHO õpilaneVeeresh, kes lõi 1989. aastal AUM meditatsiooni, uskus et negatiivsete emotsioonide väljutamise järel kaoks igal inimesel soov ja vajadus sõjale. Tema missooniks sai inimete õnnelikule elule aitamine. AUMist, mis annab aluse yin-yangi tasakaalu loomiseks inimeses, sai Veereshi parib loodud teraapia, mida armastakse siiani üle maailma.

„Inimolemus pole ei vihane ega armastav, ei õnnelik ega kurb. Proovi visualiseerida, et istud ruumis, kus on palju aknaid. Üks on kurbuseaken. Selle avades, muutud kurvaks. Sina pole kurbus, vaid aken avab kurbuse.  Avades vihaakna, muutud vihaseks. Avades armastuse akna, muutud armastavaks. Vajadusel saad sulgeda kõik aknad, ja lihtsalt istuda seal”, ütles OSHO kord AUMi kohta.

AUM meditatsioon – teadlikkus, mõistmine ja meditatsioon

Moonika Chandaa Silves
Ametlik AUM meditatsiooni juhendaja Eestis
15.05.2018