Kas tants võib muuta elu ja aidata soovidel täituda?

Kas poleks tore julgeda oma soovide eest seista?

Võib-olla on tants üks eneseväljenduse võimalustest. Kui jääb puudu julgusest ennast ja oma soove igapäevaelus väljendada, siis tantsus on see sageli kergem. Kui õppida ennast tantsus väljendama, siis muutub ka elus enda realiseerimine kergemaks.

Miks tantsida? 

Tantsulise liikumise loojateks saab nimetavada tavalisi linnakodanikke, kes leidsid teineteisele liigategemise asemel enese emotsioonide väljaelamiseks tantsu. Tants on kehaline keel kellelegi füüsiliselt või sõnadeta haiget tegemata. Sõnademaailm on alati mitmetimõistetav, mistõttu sõnadega saab teisele inimesele suure haava südamesse lüüa.

Tants saab olla individuaalne või grupis kogetav liikumine. Grupienergia annab võimsama positiivse emotsiooni, kuigi alustada võib olla kergem individuaalsest tantsust. Algatuseks on hea luua kontakt oma kehaga.

Sageli suhtutakse oma kehasse kui loomulikku nähtusse ega pöörata tähelepanu erinevatele kehaosadele nagu käed või jalad – keha tunnetatakse ühtse tervikuna. Inimene peab loomulikuks, et jalad viivad teda sinna, kuhu ta tahab, ja käed ulatavad, mida isud nõuavad. Kui unustada oma ihad ja soovid, siis võib keha liikumine muutuda totaalselt. Keha saab hakkata pakkuma inimesele seda, mida ta tegelikult vajab heaks enesetundeks, terveks olemiseks ja rahulolutunde saavutamiseks.

Muusika toetus 

Kui lubada kehal muusikasaatel kaasa liikuda, mitte vastupidi, siis saab muusikast oluline osa teraapiast, mis võib viia keha tervenemisse. Muusika valikul on väga oluline tähtsus. Muusika peab olema võimeline raputama lahti kehast vanad mustrid ja blokeeringud, et asemele saaks tulla hea ja rahulolev enesetunne. Kerge on tuua siia võrdlus korterisse uue mööbli paigutamisest. Kui võrrelda segavaid või negatiivseid emotsioonetäis keha vana mööbliga sisustatud korterit, siis on selge, et uue mööbli sissetoomiseks, on vaja vana korterist välja viia. Uus lihtsalt ei mahu enne sisse või siis muutub olemine ebamugavaks. Nii on vaja enne uute tunnete ja rahulolu saavutamist puhastada oma keha üleliigsest.

Tantsu kasulikkus

Just rahulolu saavutamiseks on tantsusündmus üks kiiremaid muutusttoovaid teraapiavorme. Lisaks enesetunde parenemisele, võib tants olla nauditav tegevus. Algul võib olla ebamugav ja harjumatu lubada oma keha liikumisse. Põhjuseks on meedia, mis on muutnud inimese arusaama tantsust – tants on muutunud professionaalseks spordialaks. Unustatud on tema algsed juured ja kasulikkus. Ükski „üle võlli keeratud” asi pole enam inimesele kasulik.

Aeg on pöörduda tagasi päris algusesse, ja õppida oma keha armastama, et ta hakkaks ise tervenema. Inimene on ise oma tervise peremees, ja seega kuulub vastutus ainult temale. See võib tekitada algul vastakaid tundeid, mille tõttu ongi uusi esimesi samme teha kergem üheskoos.

Tantsimise võimalused

Neid, kes tunnevad, et nad tantsida ei oska, on palju. Neid, kes tantsida oskavad, maailmas aga väga vähe. Pigem võiks nad liigitada professionaalsete tantsijate alla, kellede vahel toimub omakorda väga tihe konkurents. Professionaalne tants on konkreetne spordiala, mis kuulub teatud reeglite alla.

Maa ja Taeva keskuse loodud tantsusündmusel pole vaja tantsuoskust. See võib siin isegi segavaks saada. Teatud stiili profitantsija peab järgima konkreetseid samme, mis tähendab aktiivset mõistuse kasutamist tantsus. Tantsusündmusel „Lihtsalt tantsime” moodustab keha ise liigutsed, ja ajul pole siin midagi teha. See on hetk, kui aju astub puhkefaasi ning argielu mured ununevad. Kui keha võtab kontrolli aju üle, siis nn raamatupidamine muredest ununeb.

Sündmuse toimumise kohta loe siit

Kuidas alustada?

Algatuseks piisab vähevalgustatud hubases saalis muusikasatel seismisest. Piisab isegi ruumis viibimisest. Keegi ei tule näpuga vibutama, et miks sa juba ei tantsi. Sündmuse eesmärk on hea enesetunde leidmine, mõnusas seltskonnas ajaveetmine ja lihtsalt argimuredest eemal viibimine. Aktsepteeritakse ka privaatsusevajadust.

Kui tekib valmisolekutunne muusikarütmist kaasa haarata lasta, siis oled järelikult valmis astuma järgmise sammu. Kõik on kokku tulnud teineteist toetama täiesti kriitikavabalt. Siin pole kohta kriitikal ega tantsuoskuse hinnangul.

Kõik, kellele on oluline hea enesetunne, sobib tants!
Soovime lihtsalt ennast hästi tunda!!!

Maa ja Taeva heaolukeskus
Moonika Chandaa Silves