Päästja, agressor, ohver

Kursuse eesmärk:
konfliktides toimiva kolme rolliga ja isikliku konfliktidünaamikaga tutvumine, oma põhirolli avastamine ja sellest vabanemine.

Teoreetiline ja praktiline töötuba, juhendavad Maire ja Helena Taska

Info terapeudist ja tema teistest kursustest. Pildigalerii, videod.

masksÜsna sageli on inimesed võtnud endale päästja, ohvri või agressori rolli, seda endale teadvustamata. Paraku takistab sellisesse rolli kapseldumine isiksuse tegeliku potentsiaali realiseerumist ja täisväärtusliku elu elamist.

Päästja, agressori ja ohvri rolli on kogenud kõik. Rollid veavad inimese lõksu ja moodustavad kolmnurga, kus ise teadlikult tajumata pidevalt rolle vahetatakse. Iga päästja muutub teatud hetkel agressoriks ja pärast seda ohvriks. Kui inimene tajub rünnakut enda suunas, siis kogeb ta, et talle on tehtud liiga. Järgmisel hetkel ründab ta juba ise. Mingil hetkel tekib soov olukorda päästa ja nii jätkub ring.

Antud kursuse konstellatsioonitööde teoreetiliseks aluseks on Stephen Karpmani kolmnurk, mis käsiteb kolme rolli – ohver, agressor, päästja – omavahelist liikumist suhtlemismängudes. Ta taipas, et suhtlemismängudes on kolm põhirolli, mille vahetumine on dramaatiliste aregute aluseks meie elus. Karpman paigutas need kolm osalist kolmnurka, et sümboliseerida ümberlülitusi, mis meis nende vahel aset leiavad.

toetus-alkoholi-tarvitamisest-loobumisel-5-638

 

Kursusel õpitakse vaatlema ennast, teadvustama endale võetud rolli ja uuritakse süsteemseid põhjuseid, mis on rolli esile kutsunud. Otsitakse lahendusi ja teid, mida mööda kulgedes võib jõuda vabanemiseni. Selle tulemusel on meil rohkem valikuid ja võimalusi mitte ainult elus ette tulevates konfliktsituatsioonides, vaid ka eluliselt tähtsates otsustusprotsessides, kuna oleme vabanenud oma kunagise põhirolli kammitsaist.

Kui soovid teada, kas ja millisel moel on sinu perekonnas kirjeldatud kolmnurk moodustunud ja kuidas sellest välja tulla, saad vastused ja lahenduse Maire Taska töötoast „Päästja, agressor, ohver”.

Osaluspanus asendajale 20 eurot
konstellatsioonitöö 150 eurot

Maa ja Taeva heaolukeskus
Põhja pst 21/1, Tallinn
info@taevasjamaa.ee
facebook: taevajamaakeskus
infotelefon: 53838600